Haru

 

Haru kouluverkosto tukee kouluja työssään mielekkään arjen saavuttamiseksi. Sellaisen, jossa hyvä tahto, vuoropuhelu, yhteisymmärrys ja yhteinen arvopohja ovat näkyvä osa tomintakulttuuria. Tavoitteemme on hyvinvoiva koulu jolle ominaista on avoimuus, osallisuus ja ihmisen suotuisa kehitys.

Harun toiminta pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, positiiviseen pedagogiikkaan, positiiviseen johtamiseen, opetussuunnitelmassa ihmisen kehitykseen määritettyyn tavoitteeseen ja laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin. Haru tukee nuorten hyvinvointia ja heidän mahdollisuuksia löytää oma itsensä ja oma potentiaalinsa edistämällä turvallista ja arvostavaa kouluilmapiiriä.

Lähtökohtana Tove Janssonin tarinat ja menetelmänä lukeminen koulut edistävät sosioemotionaalisia, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Tehtävämme on tukea lasten ja nuorten kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi henkilöiksi jotka haluavat kantaa vastuunsa kestävästä yhteiskunnasta. Haluamme antaa oppilaille mahdollisuuden kasvaa parhaaksi versioksi itsestään.

Haru yhdistää toimijoita sekä jakaa asiatietoa ja hyviä toimintatapoja. Vaalimme jakamiskulttuuria, luomme synergioita ja uusia yhteistyömuotoja sekä toimimme kilpailua vähentävästi Haru levittää kaiken sen hyvän, mitä oppilaitoksissa tehdään, ja niissä organisaatioissa, joiden kanssa teemme työtä saman päämäärän saavuttamiseksi. Yhdessä voimme inspiroida toisiamme ja oppia toisiltamme.