VEM ÄR VI?

Harus styrgrupp består av koordinatorn och representanter för finansiärerna. Tillsammans besitter vi både ekonomisk och pedagogisk sakkunskap.  

 

Annette Jansson är koordinator för Skolnätverket Haru. Hon är utbildad ämneslärare i modersmål och litteratur samt franska och har jobbat med studerande i alla åldrar både i grundskolan, gymnasiet och inom den fria bildningen. Den fria bildningen har gett henne erfarenheter av bland annat integrationsarbete och projektutveckling. Hon brinner för pedagogisk utveckling och är specialiserad på aktiverande, motiverande och kreativa arbetssätt.

Johan Aura är kanslichef för Svenska folkskolans vänner rf (SFV), en ideell organisation som främjar utbildning, kultur, bibliotek och fri bildning på svenska. Johan som har en magistersexamen i pedagogik har en gedigen bakgrund inom utbildningssektorn, bland annat som direktör för verksamheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen. Johans ambition är att uppnå ett högre välbefinnande inom utbildningen, med en skola som skapar grogrunderna för välmående och gemenskap så att dagens unga utvecklas till empatiska och fördomsfria individer.

Niklas Wahlström är sektorsansvarig för utbildning vid Svenska folkskolans vänner. I sina tidigare roller som ämneslärare, studiehandledare och gymnasierektor har han sett som en givande uppgift att jobba för en skolkultur som på bästa sätt stödjer barn och ungas välbefinnande och deras möjligheter att hitta sin egen potential. Speciellt skolutveckling, pedagogiskt ledarskap, arbetshälsa och barns och ungas välbefinnande är de temaområden som han gärna delar sin kunskap om med andra.

Fredrik Rahka är Förlagets vd, ansvarar för utgivningsrättigheterna på Moomin Characters och den globala bokrättighetsförsäljningen på R & B Licensing. Han har en över tjugo års arbetserfarenhet i bok- och mediabranschen. Fredrik arbetar för att främja och skapa bättre förutsättningar för konst och litteratur och därmed möjligheter åt författare, illustratörer och alla andra som arbetar med böcker. Till utbildningen är han diplomingenjör.

Jenny Ingman jobbar som producent på All Things Content och representerar Moomin Characters. Jenny har under många år jobbat med kultur och media för barn och tillsammans med barn. Hon är för tillfället läsagent i En läsande kommun-nätverket "På läsande fot" och producerar utöver det all slags innehåll i form av pedagogiska material, videoproduktioner, utställningar m.m.