Upprätthållare

Nätverket upprätthålls och finansieras av Svenska folkskolans vänner i samarbete med Moomin Characters. 

Som samarbetspartner i nätverket ingår ideella organisationer som arbetar för samma mål. Samarbetet ser olika ut beroende på samarbetspartner men bygger på: 

  • dialog kring aktuella projekt och satsningar
  • utbyte av sakkunskap
  • delakultur för material och goda modeller 
  • konkret samarbete med Läsrörelsens Läsande skola och Helsinki Missios Schools to Belong 
  • konkret samarbete kring ett viss tema t.ex. Read Hour tillsammans med Barn och ungdomsstiftelsen

Samarbetspartner