MATERIAL
 

 

I Harus materialbank samlar vi pedagogiska material, goda modeller, tips och idéer för undervisning som utarbetats av nätverket och samarbetspartner utgående från nätverkets målsättningar och värdegrund. Vi odlar en delakultur där Haruskolorna inspirerar varandra och lyfter fram guldkorn från skolvardagen. 

För att kunna ta del av materialet i materialbanken skapar lärarna i Haruskolorna egen profil som är kopplad till skolan. 

Obs! Materialet i Harus materialbank är riktat enbart till Haruskolor och materialen får inte spridas utanför skolan eftersom en del av dem är skyddade enligt upphovsrättslagen.  

 

Materialet i materialbanken är uppbyggt kring Harus fokusområden: värderingar, socioemotionella färdigheter och läsning utgående från Läroplanen och Harus värdegrund.

Materialet innehåller teman och värderingar som har koppling till de flaggdagar som infaller under läsårets månader. T.ex. finns materialet för FN-dagen 24.10 under HARMONI i oktober och november och materialet för Alla hjärtans dag 14.2 under HUMANITET i februari och mars. Denna indelning hjälper skolorna att hitta pedagogiskt material för de flaggdagar man vill uppmärksamma. Förstås kan materialet också fritt användas närhelst under andra tider av läsåret. 

De pedagogiska materialpaketen till texter av Tove Jansson är utarbetade med utgångspunkt i nätverkets målsättningar och de mångsidiga kompetenserna i läroplanen. De bygger på aktiverande och funktionella arbetssätt, kooperativt lärande, positiv pedagogik samt läsfrämjande och språkstimulerande arbetsmetoder och tar fasta på arbete med olika textgenrer, multilitteracitet, drama och olika sinnen. Digitala verktyg utnyttjas också.

Följande materialpaket till Harus berättelse fokuserar på värdegrundsarbete och kan till exempel användas när man inlder läsåret.

Exempel på ett pedagogiskt materialpaket till berättelsen

 

Det här är ett exempel på ett pedagogiskt materialpaket som består av text, lärarhandledning med tips och idéer om hur du kan jobba mångsidigt med berättelsen i klassen. 

Beskrivning av materialpaketet

 

Teman: värderingar och grundkänslor 

Mångsidiga kompetenser som berörs: 

 • K1: förmåga att tänka och lära sig 
 • K2: Kulturell och kommunikativ kompetens 
 • K3: Vardagskompetens 
 • K5: Digital kompetens
 • K7: Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Målet med uppgifterna är:

 • att väcka nyfikenhet och upptäckarlust med hjälp av kreativa, aktiverande och funktionella arbetssätt.
 • att träna kommunikativa färdigheter genom att läsa, diskutera, berätta och skriva.
 • att träna socioemotionella färdigheter: samarbetsförmåga och interaktion i grupp och par. 
 • att känna igen grundkänslor. 
 • att utöka ordförrådet. 
 • att utveckla förmågan att närläsa, förstå text och återberätta.

Under flikarna nedan hittar du lärarhandledningen, idéer för hur du kan jobba kreativt med svåra ord till berättelsen, digitala verktyg dvs. hur du kan träna orden digitalt eller testa vad du minns av berättelsen med hjälp av ett quiz.  

Länkar till material att skriva ut i pdf-form