Värdegrund

Haru jobbar för en skolkultur där humanistiska värderingar är påtagliga  och präglar det dagliga mötet mellan människor. En holistisk människosyn, öppenhet och nyfikenhet, uppskattning av mångfald, jämställdhet och vilja att värna om det gemensamma bästa genomsyrar vårt sätt att tänka och agera.

Vi ska tillsammans ut på en färd mot en gemensam horisont: en verksamhetskultur med samsyn kring värdegrundsfrågor, målsättningar och uppdrag samt ett tryggt och bejakande skolklimat för ungas välbefinnande och möjligheter att hitta sig själva och sin egen potential.