Haru –  ett gott liv på en ö

Klovharun, en ö långt ute i yttersta havsbandet i Finska viken, var en fristad och källa till inspiration för konstnärerna Tove Jansson och Tuulikki Pietilä.  Den här ön har gett namn åt nätverket, eftersom den symboliserar öppenhet, mångfald och en plats där man mår bra och får vara sig själv. Den är symbolen för ett gott liv. Följande berättelse är skriven av Annika Sandelin i samarbete med Svenska folkskolans vänner. 

Berättelsen

 

 

 

PEDAGOGISKT MATERIALPAKET till BERÄTTELSEN