Målgrupp

Nätverket riktar sig i till hela skolan, i första hand till skolornas ledning och lärare, men också till eleverna årskurserna 1-6.

För att bli en haruskola behöver skolan:

  1. ha någon form av läsfrämjande verksamhet, t.ex. vara med i läsande skola, ha ett eget projekt kring läsning i skolan eller ett avtal med biblioteken i kommunen.
  2. bilda ett haruteam som består av rektor och representanter för varje årskurs.

Årskurserna 7-9 och gymnasiet välkomnas i nätverket i ett senare skede. Anmäl ditt intresse om du vill påverka och testa innehåll och metoder när vi utvecklar material för årskurserna 7-9.

 

Anmäl diTT INTRESSE här!