OM HARU

Skolnätverket Haru stödjer skolorna i deras arbete för en skolvardag med meningsfullt arbete, god vilja, dialog, samsyn och en gemensam värdegrund som genomsyrar hela verksamheten. Målet är en välmående skola som präglas av öppenhet, delaktighet och personlig utveckling. 

Verksamheten i Haru är förankrad i en humanistisk människosyn, positiv pedagogik, positivt ledarskap, läroplanens mål för individens utveckling och de mångsidiga kompetenserna. Haru jobbar för ett tryggt och bejakande skolklimat, för ungas välbefinnande och möjligheter att hitta sig själva och sin egen potential.

Med utgångspunkt i Tove Janssons berättelser och med läsning som verktyg jobbar skolorna i Haru med socioemotionella färdigheter som empati och förmågan att kommunicera och samarbeta. Vårt uppdrag är stärka barns och ungas utveckling till goda, harmoniska individer som vill bära gemensamt ansvar för ett hållbart samhälle. Vi vill ge eleverna möjligheter att utvecklas till den bästa versionen av sig själva.

Haru sammanför aktörer, delar sakkunskap och goda modeller. Genom att odla en aktiv delakultur, hitta synergier och nya samarbetsformer samt minska på konkurrerande verksamhet sprider Haru allt det goda som görs i skolorna och de organisationer som jobbar för samma målsättningar. Tillsammans kan vi inspirera och lära av varandra.