Skolnätverket Haru stödjer skolorna i deras arbete för en trygg och meningsfull skolvardag med samsyn kring uppdraget, stärkt gemenskap och välbefinnande.

 

45 skolor från hela Svenskfinland är nu med i Haru!


VÄLKOMNA!

Vi startar läsåret med ett kick-off seminarium 13.9 kl. 9-15.30 på G18 i Helsingfors, men det är också möjligt att delta på distans. Mer information om seminariet får du i augusti.