Skolnätverket Haru stödjer skolorna i deras arbete för en trygg och meningsfull skolvardag med samsyn kring uppdraget, stärkt gemenskap och välbefinnande.

 

Maj med Mumin

I år är konceptet en 36-lek med karaktärer ur Tove Janssons böcker. Material publiceras inom kort i Harus materialbank under Maj med Mumin!