Skolnätverket Haru stödjer skolorna i deras arbete för en trygg och meningsfull skolvardag med samsyn kring uppdraget, stärkt gemenskap och välbefinnande.

 

Haruinfo för Haruskolor 13.3

Välkomna på Haruinfo onsdagen den 13 mars kl. 14.00 eller 15.15 i Teams! Du för höra allt om vad som händer läsåret 2024-2025 i Haru. Delta och bekräfta din plats i Haru 2024-2025!

Teamslänken hittar du i Harus materialbank!