Skolnätverket Haru stödjer skolorna i deras arbete för en trygg och meningsfull skolvardag med samsyn kring uppdraget, stärkt gemenskap och välbefinnande.

 

39 skolor från hela Svenskfinland är nu med i Haru!

VÄLKOMNA!