Skolnätverket Haru stödjer skolorna i deras arbete för en trygg och meningsfull skolvardag med samsyn kring uppdraget, stärkt gemenskap och välbefinnande.

 

Harus läsårskickoff 13.9

Ett stort tack till alla lärare, rektorer, annan skolpersonal och samarbetspartner som deltog och bidrog till den goda stämningen.

LÄS MER

Pedagogiskt kafé 11.10

kl. 14.00–15.00 eller 15.15-16.15
Välkommen på ett pedagogiskt kafé om att få barn att lyckas som läsare! En positiv läsaridentitet, läsresiliens och dynamisk mindset står i centrum då vi diskuterar hur vi vuxna kan hjälpas åt för att stöda barns läsutveckling.