PÅ GÅNG I HARU

Tävlingen Snälla hjältar

Tävlingen Snälla hjältar ordnas i år för de skolor som är med i skolnätverken BRAVO! och Haru.Det övergripande temat för tävlingen Snälla hjältar är empati. Med årets bokval vill vi uppmuntra till dialog i klassrummet, också när det gäller svårare ämnen. Tävlingsbidraget ger möjligheter till samarbete och multimodala arbetssätt.

 

10 fakta om tävlingen

 
 • Målgrupp: årskurs 1−6 i skolor som är med i BRAVO! och Haru
 • Tävlingstid: 8.9–30.9.2023
 • Anmälningstid: 23.5−18.8.2023 (skolan anmäler hur många klasser som deltar) 
 • Bok: Silkesapans skratt av Annika Sandelin och Linda Bondestam
 • Tema: empati och vänskap
 • Målsättning: att stödja och utveckla förmågan till empati.
 • Tävlingsbidrag: klasserna som deltar sänder in ett (1) bidrag per klass till tävlingen. 
 • Pris: 500 euro till fem jämbördiga vinnare
 • Arrangör: SFV − Svenska folkskolans vänner
 • Samarbetspartner: Svenska modersmålslärarföreningen (SMLF), Barn- och ungdomsstiftelsen och Förlaget M. 

Tävlingsinstruktioner

Titta gärna på videon av Annika Sandelin och Linda Bondestam innan ni läser boken. Den hittar ni i Harus eller BRAVOS! materialbank från och med den 19 augusti men publiceras också på respektive webbplats och i sociala medier under Read Hour den 8 september då tävlingstiden officiellt startar.


Så här går tävlingen till: 

 

 • Läraren högläser boken för eleverna.
 • Läraren och eleverna diskuterar frågorna tillsammans. 
 • Klassen skapar tillsammans ett tävlingsbidrag.
 • Klassen skickar in ett gemensamt bidrag.
 

Tävlingsuppgift:

1. Skapa ett eget multimodalt verk som ger uttryck för en empatisk handling eller visar empati i någon form. Verket ska innehålla minst två av följande konstformer:

 • bildkonst
 • musik
 • text

2. Beskriv också kortfattat tävlingsbidragets innehåll och uppbyggnad (max 500 tecken med blanksteg). 

Obs! Tips för möjliga sätt att ta sig an uppgiften och information om hur tävlingsbidraget lämnas in skickas till alla anmälda skolor när anmälningstiden gått ut den 18 augusti. 

 

Fem pris

Bland de inkomna bidragen väljer en jury ut fem (5) jämbördiga vinnare. Vinnarna i tävlingen utses 1.11.2023. Priset är 500 euro för en gemensam upplevelse eller ett inköp till klassen. Vinnarna skickar en hälsning via skolnätverkens sociala medier och berättar hur pengarna användes. 

Ett urval av de bidrag som lämnas in publiceras, med klassernas tillstånd, på SFV:s och skolnätverkens webbplatser.
 

Vill ni delta?

 

Börja med att anmäla er skola och antalet klasser som deltar.

De skolor som väljer att delta i tävlingen Snälla hjältar behöver först bestämma hur många klasser i skolan som deltar. Därefter gör skolan en bindande anmälan via den här länken senast den 18 augusti. OBS! Endast en anmälan per skola!

Böckerna postas när anmälningstiden gått ut den 18 augusti.

Anmäl din skola här!

Skriv ut tävlingsinfo här!

SOM HARUSKOLA FÅR DU:

Välkomstpaket

Skolorna får ett paket med bl.a. Tove Janssons "Småtrollen och den stora översvämningen", styrkekort och tryckt material av samarbetspartner.

Materialpaket

Materialet består av texter av Tove Jansson och pedagogiskt material som bygger på kreativa och funktionella arbetsmetoder med utgångspunkt i läsning och de mångsidiga kompetenserna.

Årsklocka

Vi presenterar material och idéer som våra samarbetspartner producerat för bl.a. flaggdagar, helger och samlingar.

Workshopar med elever

Vi erbjuder besök i klass och jobbar med eleverna kring Harus pedagogiska material.

Inspelade lektioner

I vår materialbank samlar och skapar vi själva inspelat lektionsmaterial kring läsning, språkstimulans och emotioner.

Workshopar med lärare och ledning

De besök vi erbjuder skolornas personal har teman som värdegrund, emotioner, läsfrämjande arbete och socio- emotionella färdigheter.

Medarbetar- samtal för lärare

Vi erbjuder veckovisa onlineträffar för alla som vill ventilera tankar kring skolvardagen.

Pedagogisk bokcirkel

För den bokälskande läraren erbjuder vi månatliga träffar på nätet för att diskutera gemensamt vald litteratur.

Litteraturcirkel för skolans ledning

Vi erbjuder en litteraturcirkel för skolledare och andra med ledaruppgifter i Harunätverket.

Seminarier & pedagogiska kaféer

Vi stöder skolans utvecklingsarbete och personalens kompetensutveckling genom olika typer av pedagogiska träffar.

Evenemang och tävlingar

Med evenemang och tävlingar uppmuntrar vi till gemensamma aktiviteter.

Harunyheter

I våra månatliga nyhetsbrev berättar vi vad som är på gång i skolvärlden, best practices från Haruskolorna och tips om fortbildningar och läsvärd pedagogisk litteratur.

OM VERKSAMHETEN

Läsning – nyckeln till ett rikt språk och goda möten

Haru jobbar läsfrämjande eftersom läsning är nyckeln till ett rikt och nyanserat språk. Den öppnar dörrar till nya världar, ökar förståelsen för andra människor och deras förhållanden och stärker förmågan att se olikheter som en rikedom.

Läsningen ger möjligheter till goda samtal kring olika teman som till exempel känslotillstånd, vänskap och relationer och ger också möjligheter att jobba ämnesöverskridande. 

Haru jobbar läsfrämjande genom:

 • pedagogiska materialpaket kring Tove Janssons berättelser
 • läsdiplom
 • skolvisa projekt kring läsning 
 • samarbete med, biblioteken, Read Hour och Läsande skola
 • studiecirkel för lärare

Socioemotionella färdigheter
– dagens nyckelkompetenser

I Haru arbetar vi med socioemotionella färdigheter. De är personliga energikällor, främjar välbefinnande och är verktyg som hjälper oss att hantera och reglera känslor och utveckla hälsosamma och positiva relationer. 

 • Förmåga till empati: förmåga till inlevelse i andra människors känslor och verklighet

 • Kommunikativ förmåga: uttrycksförmåga, förmåga att lyssna, samarbeta och lösa problem

 • Social medvetenhet: förmåga att få kontakt med andra genom att förstå andra verkligheter än sin egen

I Haru tränar vi dessa färdigheter med utgångspunkt i positiv pedagogik och kooperativt lärande. Med läsning som verktyg ger vi möjligheter att mötas i dialog, lyssna på varandra, uttrycka och känna igen känslor och samarbeta.  

Delakultur – tillsammans kan vi mer!

Vi tror att generositet lönar sig och vill odla en delakultur i Haru. Därför delar och ger vi synlighet åt material och modeller som skolor och organisationer redan har arbetat fram och som står i linje med Harus målsättningar och värdegrund.

Vi undviker att uppfinna hjulet på nytt och bygger vidare och hittar nya utvecklingsmöjligheter, synergier och former för samarbete. Genom att dela de idéer och goda modeller som skapas och prövats i Haruskolorna odlar vi en tillsammanskultur där vi lyfter fram det goda. Samtidigt tränar  och visar vi uppskattning och bekräftelse.

Att dela dessa guldkorn och samla dem på ett ställe innebär också att vi lättare hittar material och idéer som fungerar. Det i sin tur ger oss tid möjligheter att utveckla och anpassa ett innehåll så att det passar det egna klassrummet.

 

Bild över vår verksamhet