PÅ GÅNG I HARU

Harus läsårskickoff 

Ett stort tack alla lärare, rektorer, och övrig skolpersonal som som deltog i Harus läsårskickoff den 13 september! Det kändes så fint att få träffa er och jag hoppas ni kände att det var meningsfullt och inspirerande.

Ett stort tack också till alla samarbetspartner som höll workshoppar ställde ut sin fina material och bidrog med engagemang och sakkunskap.
 

Vi fortsätter färden tillsammans!

Tävlingen Snälla hjältar

Tävlingen Snälla hjältar ordnas i år för de skolor som är med i skolnätverken BRAVO! och Haru.Det övergripande temat för tävlingen Snälla hjältar är empati. Med årets bokval vill vi uppmuntra till dialog i klassrummet, också när det gäller svårare ämnen. Tävlingsbidraget ger möjligheter till samarbete och multimodala arbetssätt.

10 fakta om tävlingen

 
 • Målgrupp: årskurs 1−6 i skolor som är med i BRAVO! och Haru
 • Tävlingstid: 8.9–30.9.2023
 • Anmälningstid: 23.5−18.8.2023 (skolan anmäler hur många klasser som deltar) 
 • Bok: Silkesapans skratt av Annika Sandelin och Linda Bondestam
 • Tema: empati och vänskap
 • Målsättning: att stödja och utveckla förmågan till empati.
 • Tävlingsbidrag: klasserna som deltar sänder in ett (1) bidrag per klass till tävlingen. 
 • Pris: 500 euro till fem jämbördiga vinnare
 • Arrangör: SFV − Svenska folkskolans vänner
 • Samarbetspartner: Svenska modersmålslärarföreningen (SMLF), Barn- och ungdomsstiftelsen och Förlaget M. 

Tävlingsinstruktioner

Titta gärna på videon av Annika Sandelin och Linda Bondestam innan ni läser boken. Den hittar ni i Harus eller BRAVOS! materialbank från och med den 25 augusti.  

Info och mer material hittar du i Harus materialbank under aktuellt!

 

Fem pris

Bland de inkomna bidragen väljer en jury ut fem (5) jämbördiga vinnare. Vinnarna i tävlingen utses 1.11.2023. Priset är 500 euro för en gemensam upplevelse eller ett inköp till klassen. Vinnarna skickar en hälsning via skolnätverkens sociala medier och berättar hur pengarna användes. 

Ett urval av de bidrag som lämnas in publiceras, med klassernas tillstånd, på SFV:s och skolnätverkens webbplatser.
 

SOM HARUSKOLA FÅR DU:

Välkomstpaket

Skolorna får ett paket med bl.a. Tove Janssons "Småtrollen och den stora översvämningen", styrkekort och tryckt material av samarbetspartner.

Materialpaket

Materialet består av texter av Tove Jansson och pedagogiskt material som bygger på kreativa och funktionella arbetsmetoder med utgångspunkt i läsning och de mångsidiga kompetenserna.

Årsklocka

Vi presenterar material och idéer som våra samarbetspartner producerat för bl.a. flaggdagar, helger och samlingar.

Workshopar med elever

Vi erbjuder besök i klass och jobbar med eleverna kring Harus pedagogiska material.

Inspelade lektioner

I vår materialbank samlar och skapar vi själva inspelat lektionsmaterial kring läsning, språkstimulans och emotioner.

Workshopar med lärare och ledning

De besök vi erbjuder skolornas personal har teman som värdegrund, emotioner, läsfrämjande arbete och socio- emotionella färdigheter.

Medarbetar- samtal för lärare

Vi erbjuder veckovisa onlineträffar för alla som vill ventilera tankar kring skolvardagen.

Pedagogisk bokcirkel

För den bokälskande läraren erbjuder vi månatliga träffar på nätet för att diskutera gemensamt vald litteratur.

Litteraturcirkel för skolans ledning

Vi erbjuder en litteraturcirkel för skolledare och andra med ledaruppgifter i Harunätverket.

Seminarier & pedagogiska kaféer

Vi stöder skolans utvecklingsarbete och personalens kompetensutveckling genom olika typer av pedagogiska träffar.

Evenemang och tävlingar

Med evenemang och tävlingar uppmuntrar vi till gemensamma aktiviteter.

Harunyheter

I våra månatliga nyhetsbrev berättar vi vad som är på gång i skolvärlden, best practices från Haruskolorna och tips om fortbildningar och läsvärd pedagogisk litteratur.

OM VERKSAMHETEN

Läsning – nyckeln till ett rikt språk och goda möten

Haru jobbar läsfrämjande eftersom läsning är nyckeln till ett rikt och nyanserat språk. Den öppnar dörrar till nya världar, ökar förståelsen för andra människor och deras förhållanden och stärker förmågan att se olikheter som en rikedom.

Läsningen ger möjligheter till goda samtal kring olika teman som till exempel känslotillstånd, vänskap och relationer och ger också möjligheter att jobba ämnesöverskridande. 

Haru jobbar läsfrämjande genom:

 • pedagogiska materialpaket kring Tove Janssons berättelser
 • läsdiplom
 • skolvisa projekt kring läsning 
 • samarbete med, biblioteken, Read Hour och Läsande skola
 • studiecirkel för lärare

Socioemotionella färdigheter
– dagens nyckelkompetenser

I Haru arbetar vi med socioemotionella färdigheter. De är personliga energikällor, främjar välbefinnande och är verktyg som hjälper oss att hantera och reglera känslor och utveckla hälsosamma och positiva relationer. 

 • Förmåga till empati: förmåga till inlevelse i andra människors känslor och verklighet

 • Kommunikativ förmåga: uttrycksförmåga, förmåga att lyssna, samarbeta och lösa problem

 • Social medvetenhet: förmåga att få kontakt med andra genom att förstå andra verkligheter än sin egen

I Haru tränar vi dessa färdigheter med utgångspunkt i positiv pedagogik och kooperativt lärande. Med läsning som verktyg ger vi möjligheter att mötas i dialog, lyssna på varandra, uttrycka och känna igen känslor och samarbeta.  

Delakultur – tillsammans kan vi mer!

Vi tror att generositet lönar sig och vill odla en delakultur i Haru. Därför delar och ger vi synlighet åt material och modeller som skolor och organisationer redan har arbetat fram och som står i linje med Harus målsättningar och värdegrund.

Vi undviker att uppfinna hjulet på nytt och bygger vidare och hittar nya utvecklingsmöjligheter, synergier och former för samarbete. Genom att dela de idéer och goda modeller som skapas och prövats i Haruskolorna odlar vi en tillsammanskultur där vi lyfter fram det goda. Samtidigt tränar  och visar vi uppskattning och bekräftelse.

Att dela dessa guldkorn och samla dem på ett ställe innebär också att vi lättare hittar material och idéer som fungerar. Det i sin tur ger oss tid möjligheter att utveckla och anpassa ett innehåll så att det passar det egna klassrummet.

 

Bild över vår verksamhet