PÅ GÅNG I HARU

 

Harus vänbingo!

Starta februari med lite vänlighet och god vilja!

 

Haru erbjuder vänbingo som uppmuntrar till snällhet och kamratskap. Anta utmaningen i väntan på Alla hjärtans dag den 14 februrari och utför en utmaning varje dag med din klass! Fira varje gång ni fått bingorad! 

 

Ladda ner Harus vänbingo här!


Vänflagga

Den här vänflaggan av klass 3-4 i Åshöjdens grundskola i Helsingfors och deras lärare Caroline Marjamäki var ett av de vinnande bidragen i tävlingen Min vän är din vän.

De inspirerdes av att tala om vilka egenskaper som kännetecknar en god vän av boken "Honungsmjölk för tre" av Tove Pierrou och tipsar här om hur också du kan göra en vänflagga med din klass:

Samarbetsuppgift: Vänflagga

Diskutera vilka inre egenskaper som kännetecknar en god vän och hurdan en god vän är.

 1. Skriv ner ord och diskutera vad de betyder!
 2. Samla in alla ord.
 3. Några elever skriver EN GOD VÄN med stora bokstävert på en stor tygbit/ett gammalt lakan.
 4. Alla elever gör handavtryck på lakanet. Använd gärna många olika färger. Låt torka.
 5. Eleverna skriver orden från punkt 2 på lakanet efter att händerna har torkat. 
 6. När vänflaggan torkat hängs den upp!

Hjälp oss att utveckla Haru!

Du som är Haruskola har nu möjlighet att utvärdera Harus material och innehåll och vara med om utlottningen av fina muminpriser!

Gå till formuläret!


 

SOM HARUSKOLA FÅR DU:

Välkomstpaket

Skolorna får ett paket med bl.a. Tove Janssons "Småtrollen och den stora översvämningen", styrkekort och tryckt material av samarbetspartner.

Materialpaket

Materialet består av texter av Tove Jansson och pedagogiskt material som bygger på kreativa och funktionella arbetsmetoder med utgångspunkt i läsning och de mångsidiga kompetenserna.

Årsklocka

Vi presenterar material och idéer som våra samarbetspartner producerat för bl.a. flaggdagar, helger och samlingar.

Workshopar med elever

Vi erbjuder besök i klass och jobbar med eleverna kring Harus pedagogiska material.

Inspelade lektioner

I vår materialbank samlar och skapar vi själva inspelat lektionsmaterial kring läsning, språkstimulans och emotioner.

Workshopar med lärare och ledning

De besök vi erbjuder skolornas personal har teman som värdegrund, emotioner, läsfrämjande arbete och socio- emotionella färdigheter.

Medarbetar- samtal för lärare

Vi erbjuder veckovisa onlineträffar för alla som vill ventilera tankar kring skolvardagen.

Pedagogisk bokcirkel

För den bokälskande läraren erbjuder vi månatliga träffar på nätet för att diskutera gemensamt vald litteratur.

Litteraturcirkel för skolans ledning

Vi erbjuder en litteraturcirkel för skolledare och andra med ledaruppgifter i Harunätverket.

Seminarier & pedagogiska kaféer

Vi stöder skolans utvecklingsarbete och personalens kompetensutveckling genom olika typer av pedagogiska träffar.

Evenemang och tävlingar

Med evenemang och tävlingar uppmuntrar vi till gemensamma aktiviteter.

Harunyheter

I våra månatliga nyhetsbrev berättar vi vad som är på gång i skolvärlden, best practices från Haruskolorna och tips om fortbildningar och läsvärd pedagogisk litteratur.

OM VERKSAMHETEN

Läsning – nyckeln till ett rikt språk och goda möten

Haru jobbar läsfrämjande eftersom läsning är nyckeln till ett rikt och nyanserat språk. Den öppnar dörrar till nya världar, ökar förståelsen för andra människor och deras förhållanden och stärker förmågan att se olikheter som en rikedom.

Läsningen ger möjligheter till goda samtal kring olika teman som till exempel känslotillstånd, vänskap och relationer och ger också möjligheter att jobba ämnesöverskridande. 

Haru jobbar läsfrämjande genom:

 • pedagogiska materialpaket kring Tove Janssons berättelser
 • läsdiplom
 • skolvisa projekt kring läsning 
 • samarbete med, biblioteken, Read Hour och Läsande skola
 • studiecirkel för lärare

Socioemotionella färdigheter
– dagens nyckelkompetenser

I Haru arbetar vi med socioemotionella färdigheter. De är personliga energikällor, främjar välbefinnande och är verktyg som hjälper oss att hantera och reglera känslor och utveckla hälsosamma och positiva relationer. 

 • Förmåga till empati: förmåga till inlevelse i andra människors känslor och verklighet

 • Kommunikativ förmåga: uttrycksförmåga, förmåga att lyssna, samarbeta och lösa problem

 • Social medvetenhet: förmåga att få kontakt med andra genom att förstå andra verkligheter än sin egen

I Haru tränar vi dessa färdigheter med utgångspunkt i positiv pedagogik och kooperativt lärande. Med läsning som verktyg ger vi möjligheter att mötas i dialog, lyssna på varandra, uttrycka och känna igen känslor och samarbeta.  

Delakultur – tillsammans kan vi mer!

Vi tror att generositet lönar sig och vill odla en delakultur i Haru. Därför delar och ger vi synlighet åt material och modeller som skolor och organisationer redan har arbetat fram och som står i linje med Harus målsättningar och värdegrund.

Vi undviker att uppfinna hjulet på nytt och bygger vidare och hittar nya utvecklingsmöjligheter, synergier och former för samarbete. Genom att dela de idéer och goda modeller som skapas och prövats i Haruskolorna odlar vi en tillsammanskultur där vi lyfter fram det goda. Samtidigt tränar  och visar vi uppskattning och bekräftelse.

Att dela dessa guldkorn och samla dem på ett ställe innebär också att vi lättare hittar material och idéer som fungerar. Det i sin tur ger oss tid möjligheter att utveckla och anpassa ett innehåll så att det passar det egna klassrummet.

 

Bild över vår verksamhet