Tävlingen Snälla hjältar ordnas andra året i rad för de skolor som är med i skolnätverken BRAVO! och Haru. Det övergripande temat för tävlingen Snälla hjältar är förståelse för andra. Med årets bokval "Historien om den sista draken i världen" av Tove Jansson vill vi uppmuntra till samtal om vänskap och relationer. Tävlingsuppgiften ger möjligheter till samarbete och multimodala arbetssätt. 

Korta fakta om tävlingen

 • Ordnas för de skolor som är med i skolnätverken Haru och BRAVO!.
 • Förståelse för andra är det övergripande temat.
 • De skolor som vill delta anmäler sig senast 23 augusti.
 • Tävlingstiden är 2.9–30.9.2024.
 • Varje klass kan delta med endast ett bidrag.
 • Arrangörer: SFV, Svenska modersmålslärarföreningen (SMLF) och Förlaget M. 

Obs! Mer info om tävlingen och tävlingsinstruktioner hittar du som Haruskola i Harus materialbank.

Snälla februari

I februari och mars jobbar vi för humanitet: empati, vänskap, goda relationer, respekt och omsorg. Vi jobbar med övningar och material som uppmuntrar till vänlighet och gott kamratskap.

100 vänliga handlingar i Snälla februari 

För att se det goda i denna värld behöver vi också själva göra det goda. Genom att visa omsorg och odla vänlighet får vi bättre relationer och mår bättre. I år består därför Snälla februari av en ny utmaning - 100 vänliga handlingar. Kollegierna uppmuntras också slösa med vänligheter!

 • Skriv ut affischen och kopiera upp den i formatet A3 och häng upp den i klassen. 
 • Fundera tillsammans med klassen på vad det betyder att visa omsorg och vänlighet. 
 • För varje vänlig handling färglägger eleverna ett hjärta och berättar för klassen om handlingen. Obs! Utmana varandra att göra olika saker. 
 • Låt eleverna dokumentera handlingarna i en vänlighetsdagbok med illustrationer. Involvera föräldrarna och låt eleverna dokumentera vänliga handlingar också på fritiden.

Hundra vänliga handlingar Komplimanger

Harus solidaritetskampanj

 

Han blev med ens så modig, stark och glad,
han tog ett kallt, men lyckligt månskensbad,
sin kappsäck tömde han på allt och satte sig i den
och rodde ut på havet i den långa dyningen,
två skor låg kvar på stranden och en hatt med stenar i,
och natten var så vacker som en sommarnatt kan bli
när någon måste tröstas och beskyddas av ett knytt
och allt blir annorlunda och förtrollande och nytt!

                Ur ”Vem ska trösta Knyttet” av Tove Jansson

I december och januari jobbar vi i Haru för likvärdighet, solidaritet och gemensamt ansvar. Det gör vi med Harus solidaritetskampanj som startar på internationella volontärdagen den 5 december. 

Vi har fötts under olika stjärnor med olika möjligheter till ett gott liv. Det kan gälla ekonomi, men också möjligheter till gemenskap och lycka. Forskningen visar att människor som gör gott för andra är lyckligare än de som inte gör det. Julen är en tid när vi vill att så många som möjligt upplever lycka. Genom att delta i Harus solidaritetskampanj kan ni vara med om att maximera lyckan. Lyckliga blir både de som får, men också de som ger. 

Målet med kampanjen är att visa att frivilligverksamhet är betydelsefullt både för den frivilliga och för personerna frivilligverksamheten berör och att uppmuntra till gemensamt ansvar.

@skolnatverketharu #harusolidaritet

 

Skriv ut materialet
 

Harus läsårskickoff 

Ett stort tack alla lärare, rektorer, och övrig skolpersonal som som deltog i Harus läsårskickoff den 13 september! Det kändes så fint att få träffa er och jag hoppas ni kände att det var meningsfullt och inspirerande.

Ett stort tack också till alla samarbetspartner som höll workshoppar ställde ut sin fina material och bidrog med engagemang och sakkunskap.
 

Vi fortsätter färden tillsammans!

PÅ GÅNG I HARU

SOM HARUSKOLA FÅR DU:

Välkomstpaket

Skolorna får ett paket med bl.a. Tove Janssons "Småtrollen och den stora översvämningen", styrkekort och tryckt material av samarbetspartner.

Materialpaket

Materialet består av texter av Tove Jansson och pedagogiskt material som bygger på kreativa och funktionella arbetsmetoder med utgångspunkt i läsning och de mångsidiga kompetenserna.

Årsklocka

Vi presenterar material och idéer som våra samarbetspartner producerat för bl.a. flaggdagar, helger och samlingar.

Böcker för högläsning

I vår materialbank finns en lista på böcker årskursvis med frågor till varje kapitel för att systematiskt erbjuda högläsning och uppmuntra till dialog i klassrummet.

Workshoppar för elever

Vi erbjuder besök i klass och jobbar med eleverna kring Harus pedagogiska material.

Workshoppar med personalen

De besök vi erbjuder skolornas personal har teman som värdegrund, emotioner, läsfrämjande arbete och socio- emotionella färdigheter.

Veckans övning

Vi erbjuder veckovisa övningar som utvecklar elevernas socioemotionella färdigheter.

Regionala inspirationsträffar

Vi erbjuder skolpersonalen inspirationsträffar utgående från ett gemensamt valt tema, t.ex. läsning med möjlighet att bjuda in lärare från andra Haruskolor i kommunen.

Kampanjer

Vi erbjuder kampanjerna Harusolidaritet, Snälla februari och Maj med Mumin för att stärka gemenskap och samarbete.

Pedagogiska kaféer

Vi stöder skolans utvecklingsarbete och personalens kompetensutveckling genom olika typer av pedagogiska träffar på distans.

Evenemang och tävlingar

Med evenemang och tävlingar uppmuntrar vi till gemensamma aktiviteter.

Harunyheter

I våra månatliga nyhetsbrev berättar vi vad som är på gång i skolvärlden, best practices från Haruskolorna och tips om fortbildningar och läsvärd pedagogisk litteratur.

OM VERKSAMHETEN

Läsning – nyckeln till ett rikt språk och goda möten

Haru jobbar läsfrämjande eftersom läsning är nyckeln till ett rikt och nyanserat språk. Den öppnar dörrar till nya världar, ökar förståelsen för andra människor och deras förhållanden och stärker förmågan att se olikheter som en rikedom.

Läsningen ger möjligheter till goda samtal kring olika teman som till exempel känslotillstånd, vänskap och relationer och ger också möjligheter att jobba ämnesöverskridande. 

Haru jobbar läsfrämjande genom:

 • pedagogiska materialpaket kring Tove Janssons berättelser
 • läsdiplom
 • skolvisa projekt kring läsning 
 • samarbete med, biblioteken, Read Hour och Läsande skola
 • studiecirkel för lärare

Socioemotionella färdigheter
– dagens nyckelkompetenser

I Haru arbetar vi med socioemotionella färdigheter. De är personliga energikällor, främjar välbefinnande och är verktyg som hjälper oss att hantera och reglera känslor och utveckla hälsosamma och positiva relationer. 

 • Förmåga till empati: förmåga till inlevelse i andra människors känslor och verklighet

 • Kommunikativ förmåga: uttrycksförmåga, förmåga att lyssna, samarbeta och lösa problem

 • Social medvetenhet: förmåga att få kontakt med andra genom att förstå andra verkligheter än sin egen

I Haru tränar vi dessa färdigheter med utgångspunkt i positiv pedagogik och kooperativt lärande. Med läsning som verktyg ger vi möjligheter att mötas i dialog, lyssna på varandra, uttrycka och känna igen känslor och samarbeta.  

Delakultur – tillsammans kan vi mer!

Vi tror att generositet lönar sig och vill odla en delakultur i Haru. Därför delar och ger vi synlighet åt material och modeller som skolor och organisationer redan har arbetat fram och som står i linje med Harus målsättningar och värdegrund.

Vi undviker att uppfinna hjulet på nytt och bygger vidare och hittar nya utvecklingsmöjligheter, synergier och former för samarbete. Genom att dela de idéer och goda modeller som skapas och prövats i Haruskolorna odlar vi en tillsammanskultur där vi lyfter fram det goda. Samtidigt tränar  och visar vi uppskattning och bekräftelse.

Att dela dessa guldkorn och samla dem på ett ställe innebär också att vi lättare hittar material och idéer som fungerar. Det i sin tur ger oss tid möjligheter att utveckla och anpassa ett innehåll så att det passar det egna klassrummet.

 

Bild över vår verksamhet